NAŠE HODNOTY
Vzdělávání stojí na pevných základech a metodice

01

Aktivní přístup

Řídíme se heslem Marie Montessori „POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM“. Poskytujeme dětem prostor pro rozvíjení jejich samostatnosti.

02

Skvělé vybavení

Třídy jsou vybaveny Montessori pomůckami a herními prvky, které umožňují přirozený rozvoj dětí podle jejich senzitivních období.

03

Zkušení učitelé

Pedagogové jsou dětem průvodci a kamarády. Na základě vyhodnocení pozorování dětí připravují pedagogové prostředí a aktivity vhodné pro další rozvoj dětí.

04

Prostorná zahrada

Mateřská škola je obklopena prostornou zahradou s množstvím herních prvků – trampolína, skleník, naučná stezka veverky Čiperky, pískoviště, klouzačky, mlhoviště, houpačky a další.

Mš Pražmo
METODY VÝUKY
Klademe velký důraz na motivaci pro hru

Dítě se nejlépe „učí“ na základě činností, kterými se ze svého zájmu zabývá a v čem se aktivně uplatňuje.

Vzhledem k tomu, že v předškolním období hra dominuje nad učením, musí být součástí všech činností, které se v průběhu dne v MŠ odehrávají.