Projekt "Ptačí kamarádi"

Mateřská škola Pražmo chrání a pečuje o ptačí stezku

Děti a paní učitelky společně s rodiči, lesáky, ornitology a občany obce vytvořili ptačí stezku. Nachází se podél cesty z Pražma přes most řeky Morávky směrem k Demlovicím a je tvořena devíti ptačími budkami, tzv. sýkorníky a jedním sovníkem.
 

Cílem našeho projektu bylo zapojit děti, rodiče a širokou veřejnost včetně dalších subjektů do ochrany ptáků, zajišťovat vhodné podmínky pro jejich život a společně vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti s přírodou.

S dětmi a ve spolupráci s rodiči, lesáky, ornitology i občany obce provádíme čištění a opravu ptačích budek. Současně provádíme i úklid v okolí ptačí stezky.

Děti budou kreslit své zážitky na témata jako jsou: Ptačí rodina, Ptačí život, Co si myslí ptáci o naší vesnici nebo Co si myslí ptáci o nás lidech.
Uskutečníme besedy pro děti a veřejnost s ornitology a lesníky.

O ptačí stezce i o všech aktivitách projektu budeme informovat rodiče a veřejnost na webových stránkách školy a v médiích.
Ptačí stezka je a nadále bude pro děti, mládež a veřejnost zdrojem poznávání života ptáků i přírodních hodnot v okolí bydliště. Umožňuje projevovat pokoru a úctu k životu a oceňovat krásu a hodnotu přírody.

Náš úspěch

Projekt Mateřské školy Pražmo s názvem "Ptačí kamarádi na školní zahradě" se stal jedním z podpořených projektů otevřeného grantového kola 2011 Nadačního Fondu Hyundai. Byl podpořen částkou 60 000,-Kč.
Náš projekt usiluje o angažovanost dětí, rodičů, široké veřejnosti do ochrany ptáků, seznamovat je se způsobem života ptáků, zajistit ptákům podmínky pro jejich život a společně vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti s přírodou.

Ve fotogalerii můžete najít jak jsme v rámci projektu realizovali:

  • Sazíme slunečnice-krmení pro ptáčky.
  • Papírovou ptačí budku s informací o projektu jsme pověsili na vývěsní tabuli v obci Pražmo i na nástěnce ve školce. Děti ptáčky nakreslily.
  • V rámci projektu nám na zahradě vyrostly nové ptačí totemy, z nichž mohou děti vidět svět z výšky jako ptáci.
logo ERA ptačí stezka
nástěnka