Projekty

Jsme zapojeni do projektů financované z EU:

Podpora personálních pozic v MŠ Pražmo byl spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a prostřednictvím podpůrných personálních pozic a vzdělávání pracovníků škol. Celková výše projektu činí Kč 443777,--.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0001010, operační program OP Jan Amos Komenský.

logo-EU
MSMT-logo
Digi