Naše třídy

V naší mateřské škole máme dvě třídy pro děti věkově smíšené.

Děti se ráno scházejí v jedné třídě a v 7.30 si "svou třídu" přebírá druhá učitelka a odchází s dětmi do své třídy. Každý den se v 15.30 hodin obě třídy spojují.

Ředitelka mateřské školy Mgr. Vladimíra Nytrová i pedagogové, na požádání rodičů, zajistí vzájemnou schůzku za účelem individuálního rozhovoru o hodnocení dítěte včetně doporučení a rady rodičům.

Sluníčka, děti od 2 let - do 7 let

  • Třída Sluníčka se nachází v 1. patře školní budovy
  • Tel.: +420 558 111 238

Učitelky:

  • Bc. Gabriela Hanáková
  • Nikol Kolářová

Berušky, děti od 2 let - do 7 let

  • Třída Berušky se nachází v 2. patře školní budovy
  • Tel.: +420 558 111 237

Učitelky:

  • Mgr. Vladimíra Nytrová - ŘŠ
  • Mgr. Irena Bartoňová
  • Romana Myšinská

Školní asistent:

  • Romana Myšinská
Třída Sluníčka
Třída Berušky