Naše třídy

V naší mateřské škole máme dvě třídy pro děti věkově smíšené.

Děti se ráno scházejí v jedné třídě a v 7.30 si "svou třídu" přebírá druhá učitelka a odchází s dětmi do své třídy. Každý den se v 15.30 hodin obě třídy spojují.

Ředitelka mateřské školy Mgr. Vladimíra Nytrová i pedagogové, na požádání rodičů, zajistí vzájemnou schůzku za účelem individuálního rozhovoru o hodnocení dítěte včetně doporučení a rady rodičům.

Sluníčka, děti od 2 let - do 7 let

 • Třída Sluníčka se nachází v 1. patře školní budovy
 • Tel.: +420 602 790 517

Učitelky:

 • Bc. Gabriela Hanáková
 • Lenka Izsóvá

Berušky, děti od 2 let - do 7 let

 • Třída Berušky se nachází v 2. patře školní budovy
 • Tel.: +420 601 540 729

Učitelky:

 • Mgr. Vladimíra Nytrová - ŘŠ
 • Nikol Kolářová
 • Kamila Jerglíková

Asistent pedagoga:

 • Kristýna Fluksová

Školní asistent:

 • Kristýna Fluksová
Třída Sluníčka
Třída Berušky