Denní režim

Uspořádaní dne v mateřské škole Pražmo

6:00 - 8:00 Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy,
volně spontánní zájmové aktivity,
(od 6.00 hod. třída Sluníčka – přízemí,
v 7.30 hod. přechod dětí do třídy Berušky – 1.poschodí)
 
8:00 Začátek povinného předškolního vzdělávání
8:00 - 8:30 Pohybové aktivity
 
8:30 - 9:00 Osobní hygiena, dopolední svačina
 
9:00 - 9:30 Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost,
práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity
 
9:30 - 11:30 Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku, příp. náhradní činnost
 
11:30 - 12:15 Oběd a osobní hygiena dětí
 
12:15 - 14:00 Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí,
individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku-pedagogická, logopedická
 
14:00 - 14:30 Odpolední svačina, osobní hygiena
 
14:30 - 16:30 Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky
zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí,
v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy