Denní režim

Uspořádaní dne v mateřské škole Pražmo

6:00 - 8:30

Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy,
volně spontánní zájmové aktivity, individuální práce s dětmi, průběžná svačina
(v 7.30 hod. přechod dětí do své třídy)

8:00 Začátek povinného předškolního vzdělávání
   
8:30 - 9:00 Společné přivítání, pohybová chvilka, logopedická chvilka, rozhovory o tématu, písničky, básničky
9:00 - 9:30

Práce v centrech aktivit

9:30 - 11:30

Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku, příp. náhradní činnost

11:30 - 12:15

Oběd a osobní hygiena dětí

12:15 - 14:00

Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí,
individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku-pedagogická, logopedická

14:00 - 14:30

Odpolední svačina, osobní hygiena

14:30 - 16:30

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky
zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí,
v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy