ŠVP

Náš Školní Vzdělávací Program

Náš školní vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu a z programu Začít spolu.
Je orientován na rozvoj zdravě sebevědomých a samostatných dětí cestou přirozené výchovy.
Učíme děti  úctě k vlastnímu zdraví, zdraví ostatních lidí i přírody.
 

Co můžeme Vašim dětem nabídnout?

 • široký výběr zájmových kroužků ( tanečky, flétnička, kroužek výtvarný a keramický, lyžařská a plavecká školička)
 • dětmi oblíbenou školní zahradu
 • MŠ vlastní odšťavňovač - děti si samy vyrábí ovocné a zeleninové šťávy
 • vybavit Vaše děti zdravými návyky, dovednostmi a postoji v samotných základech, aby se na nich v dalším životě dalo dobře stavět
 • naučit děti úctě ke zdraví
 • rozvíjet komunikaci a spolupráci
 • pracovat ve skupinkách
 • vyjádřit svůj názor
 • tvořit ,poznávat, zkoumat, experimentovat, rozvíjet představivost
 • přirozeně rozvíjet sociální vztahy mezi dětmi ve věkově smíšených třídách
 • posílení zdravé sebeúcty – oceněním ,pozitivním hodnocením
 • zapojení rodičů, rodin do života MŠ

 

Mottem naší školky je:

"Stejně jako slunečnice co za sluncem stáčí květ, děti v nás rozzáří se - kolem nich se točí svět."
 

Školní vzdělávací program má název:

"I když jsme jen dětičky, chcem poznat svět celičký."

Celoroční téma je tvořeno podtématy:

I. Naši školku poznat chceme, společně si pohrajeme (září)
(poznávání sebe sama, třídy, mateřské školy, kamarádů, pravidel soužití, hygieny, stolování, úklidu)

II. Padá listí žluté, rudé, dráček Mráček létá všude (říjen, listopad)
(osvojování poznatků o svém zdraví, co ho podporuje a co poškozuje, zdravá výživa, znaky podzimu, počasí)

III. Bílý závoj zima má, snížek už nám posílá (prosinec, leden, únor)
(pocity, projevy, chování v době vánočních svátků, tradice, zvyky, poznávání společenství ostatních lidí, jejich života a duchovních hodnot, znaky zimy, vesmír, bezpečnost v zimě, zdraví a nemoci, věk, vzrůst, jiné dovednosti, pohlaví, moje tělo, emoce, orgány, zvířátka a ptáci v zimě, karneval)

IV. Jaro budí zem zlatým paprskem (březen, duben, květen)
(vynášení Morany, velikonoce, znaky jara, příroda na jaře, domácí zvířata a jejich mláďata, Den země, třídění odpadu, koloběh vody, vesmír, ekosystém, bezpečnost, vztahy v rodině, členové rodiny, povolání, emoce, city, komunikace, spolupráce, tolerance, naslouchání, Den matek)

V. Když sluníčko krásně hřeje, každý človíček se směje (červen, červenec)
(prevence úrazů, exotická zvířata, pravěk - dinosauři, hry a zábavné soutěže – Den dětí, prázdniny)
 

Podtémata jsou doplněna námi vytvořenými projekty:


Environmentální výchova

 • Les – náš kamarád –„Projdi se a poznej mě“
 • Ptačí kamarádi na školní zahradě, Ptačí stezka
 • Veverka Čiperka

    

 

Tématické části: jsou tvořeny učitelkou na třídě a přizpůsobují se vzdělávacím potřebám, zkušenostem a zájmům konkrétních dětí.