Naše MŠ

Mateřská škola Pražmo je státní předškolní zařízení, zařazené do sítě škol a předškolních zařízení MŠMT, jehož zřizovatelem je obec Pražmo. Mateřská škola Pražmo se nachází v centru obce Pražmo a je obklopená velikou školní zahradou.

Jednopatrová budova školy byla postavena v roce 1984 k tomuto účelu. Pro potřeby dětí je k dispozici celá budova. Jsou zde prostorné prosluněné dvě třídy a v suterénu vlastní kuchyň. 

Dětmi oblíbená školní zahrada je celoročně využívána k pobytu venku a při vhodném počasí jsou do ní přenášeny všechny činnosti. Je vybavena dřevěnými herními prvky a osázena zelení lákající k dětským hrám.

Do školy zapisujeme 56 dětí. Mateřskou školou od roku 1984 prošly i děti s mentálním, tělesným, sluchovým, řečovým i zrakovým postižením a my jsme pyšné na to, že jsme všem ve spolupráci s odborníky ( logopedem, psychologem aj,) mohly v začátcích pomoci. Při umísťování dětí do tříd upřednostňujeme sourozenecké a kamarádské vazby.

Rodiče mají možnost volby tříd – s názvem Berušky nebo Sluníčka. Naše koncepce předškolního vzdělávání vychází z programu "Začít spolu". Zvláštní důraz klademe na individuální přístup k dítěti, podchycení a vyzdvižení schopností jednotlivých dětí. V obou třídách se snažíme o vytvoření rodinné atmosféry.

Naše mateřská škola nabízí mimo jiné i tyto aktivity:
 

  • Plaveckou a lyžařskou školičku 
  • Metoda dobrého startu - pro předškoláky
  • Hláskař - pro předškoláky
  • Flétničku
  • Výuku anglického jazyka
  • Jógu
  • Pokusy a objevy
  • Návštěvy divadla, výlety do okolí a další


V průběhu roku se pořádají různé akce a slavnosti ve spolupráci s rodiči. Všechny akce jsou vedeny v zábavném duchu a reagují na potřeby a zájmy dětí. O spokojenost dětí pečuje pět učitelek a čtyři provozní zaměstnanci. Cílem celého kolektivu je vytvořit pro děti klidné a harmonické prostředí, ve kterém jsou děti nenásilnou a hravou formou připravovány na vstup do základní školy.

školka přední vchod
školka a zahrada
zahrada a hriště
zázemí zahrady u školky