Omlouvání dětí

Způsob omlouvání dětí:

Zákonní zástupci mohou omluvit nepřítomnost dítěte (např.):

  1. E-mailem: skolka@msprazmo.cz
  2. On-line přes omluvenkový formulář - NOVINKA
  3. Osobně ve třídě učitelce 

Telefonicky na číslech:

  • MŠ Berušky: +420 558 111 237
  • MŠ Sluníčka: +420 558 111 238
  • ŠJ: +420 558 640 753

Odhlašování a přihlašování obědů

Obědy je možné odhlásit nebo přihlásit v době od 6:00 do 11:00 a to vždy den předem (např.: páteční oběd je nutné odhlásit nebo přihlásit nejpozději ve čtvrtek).

Neodhlášený oběd (v případě náhlého onemocnění) si mohou rodiče vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách v době od 11.00 do 11:30 (platí pouze v první den nepřítomnosti).

V případě delší neomluvené absence bude zákonný zástupce hradit poplatek za obědy v plné výši (v ceně oběda pro cizí strávníky, neboť na dotovanou stravu má dítě nárok pouze, když se účastní vzdělávání nebo v 1. den nepřítomnosti).