školka ze zahrady

Provoz MŠ PRAŽMO v období LETNÍCH PRÁZDNIN

  • 1. - 22. 7. 2022          - MŠ v provozu pro přihlášené děti / úplata za školné pro přihlášené děti činí Kč 300,--
  • 23. 7. - 31. 8. 2022    - provoz MŠ přerušen / úplata za školné Kč 0,--

Nový školní rok začíná 1. 9. 2022