Školné a stravné 2022/2023

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2023-2024:

V souladu s ustanovením § 123 odst. 2.4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním vzdělávání (školského zákona) a s ustanovením § 6 odst.1, 2, 6 a § 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání stanovuji částku úplaty za předškolní vzdělávání ve výši

  • dítě celodenně chodící 600,- Kč / kalendářní měsíc
  • dítě – předškolák zdarma
  • dítě s odkladem školní docházky - zdarma

Platbu za stravné i školné je možné zasílat na účet školy,

Fio banka:

  • č. ú.:         2002584942 / 2010

podrobné informace získáte od paní Bražinové (vedoucí ŠJ).

Prosíme příchod dětí do 8:00 hod.!

Ceny stravného (pro školní rok 2023/2024):

Výše finančního normativu je dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, stanovená v rozmezí u věkové skupiny.

  • strávníci do 6 let: od 37,- do 74,- Kč 
  • strávníci 7 – 10 let: od 41,- do 91,- Kč

Stravu dítěte odhlašujte den předem! 

Jinak si stravu v první den nemoci dítěte můžete vyzvednout v mateřské škole (mimo pondělí, kdy lze stravu odhlásit ještě ráno do 7.30 hodin).

V naší MŠ je stanovena platba za stravu takto: 

kategoriesvačinaobědsvačinapitný režimcelkem
MŠ celodenní9,- Kč27,- Kč8,- Kč6,- Kč50,-Kč
MŠ polodenní9,- Kč27,- Kč 6,- Kč42,- Kč
MŠ děti 7-10 let10,- Kč30,- Kč9,- Kč6,- Kč55,- Kč