Školné a stravné 2022/2023

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2022-2023:

V souladu s ustanovením § 123 odst. 2.4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním vzdělávání (školského zákona) a s ustanovením § 6 odst.1, 2, 6 a § 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání stanovuji částku úplaty za předškolní vzdělávání ve výši

  • dítě celodenně chodící 500,- Kč / kalendářní měsíc
  • dítě – předškolák zdarma
  • dítě s odkladem školní docházky - zdarma

Platbu za stravné i školné je možné zasílat na účet školy,

Komerční Banka:

  • 115 - 681 381 0227 / 0100

podrobné informace získáte od paní Bražinové (vedoucí ŠJ).

Prosíme příchod dětí do 8:00 hod.!

Ceny stravného (pro školní rok 2021/2022):

Výše finančního normativu je dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, stanovená v rozmezí u věkové skupiny.

  • strávníci do 6 let: od 37,- do 58,- Kč 
  • strávníci 7 – 10 let: od 41,- do 72,- Kč

Stravu dítěte odhlašujte den předem! 

Jinak si stravu v první den nemoci dítěte můžete vyzvednout v mateřské škole (mimo pondělí, kdy lze stravu odhlásit ještě ráno do 7.30 hodin).

V naší MŠ je stanovena platba za stravu takto: 

kategorie svačina oběd svačina pitný režim celkem
MŠ celodenní 9,- Kč 23,- Kč 8,- Kč 5,- Kč 45,-Kč
MŠ polodenní 9,- Kč 23,- Kč   5,- Kč 37,- Kč
MŠ děti 7-10 let 10,- Kč 26,- Kč 9,- Kč 5,- Kč 50,- Kč